طی بازدید جناب آقای ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت معدن تجارت , جناب آقای ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه پوشاک تهران , جناب آقای محمد توکلی دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه صنعت نساجی , جناب آقای کمال رییس اتحادیه پوشاک اصفهان و جمعی دیگر از مقامات از خط تولید مجموعه بافتین ظرفیت و توانایی های تولیدی این مجموعه به سمع و نظر تصمیم گیران این حوزه رسید. 

در این بازدید تنوع و کیفیت محصولات مجموعه بافتین مورد بررسی قرار گرفت . طی رایزنی های صورت گرفته مقرر شد  نساجی بافتین به عنوان یکی از تامین کنندگان عمده نیاز بازار البسه مدارسی کشور اقدام به افزایش ظرفیت تولید خود در راستای کنترل قیمت انواع پارچه نماید.