تصمیم گیری در مورد خرید و انتخاب نوع پارچه بسیار مهم است زیرا پارچه ها دارای کیفیت ها و خصوصیاتی متفاوت از الیاف طبیعی و مصنوعی گرفته تا پارچه های...

چک لیست خرید پارچه تولد تمامی لباس‌های زیبایی که در فروشگاه‌های لباس و تن اطرافیان خود می‌بینیم از یک تکه پارچه آغاز شده است. پارچه‌هایی با طرح، رنگ...

امروزه پوشیدن لباس تنها به منظور پوشاندن نیست، افراد برای نشان دادن سبک زندگی خود، زیبایی و حتی شخصیت خود از لباس های مختلفی استفاده می کنند. صنعت...

به زودی با محصولا ت و خدمات جدید پر قدرت با شما خواهیم بود